Gränsbo

Potatis – tidlös basvara

Potatisen har varit ett baslivsmedel i hundratals år. På Gränsbo har vi specialiserat oss på att odla, lagra och förpacka denna nyttiga råvara.

Gränsbo Potatis ägs och drivs av Ulf och Elna Gränsbo

elna och ulf gränsbo

Tillsammans med våra medarbetare driver vi Gränsbo Jordbruk och Gränsbo Potatis. Vi packar potatis som till en stor del är odlade på gården. För växtföljdens skull odlar vi även spannmål, sockerbetor och raps. Vi finns i Skåne, strax söder om Malmö.

elna och ulf gränsbo

Potatisen är basen i vår produktion

Vi odlar allt från tidig färskpotatis till de sena vintersorterna. Potatisen lagrar vi i våra kyllager. All överskottsvärme som skapas av kylmaskinerna återvinner vi och tar till vara som värme för alla våra produktionslokaler. Systemet kan kompletteras med en jordvärmeslinga när vi har behov av ytterligare värme, så vi använder inget fossilt bränsle för uppvärmning.

Vi packar efter kundens behov

Lager och förpackningar från Gränsbo

Innan försäljning tvättar, storleks- och kvalitetssorterar samt förpackar vi potatisen. Vi förpackar potatisen antingen i plastpåsar eller pappersemballage, allt efter kundens önskemål. Vi packar även ekologiska jordärtskockor.

Lager och förpackningar från Gränsbo

Potatis året om

Vår odling förser packeriet till stor del, men kompletteras även från andra IP-odlingar. För vissa produkter kan import ske, till exempel färskpotatis tidigt på våren. Import sker alltid från kontrollerade odlingar. Vi levererar potatis året om.