Gränsbo

Policy

Vår affärsidé är att producera livsmedel av hög kvalitet på ett ekonomiskt och miljöriktigt sätt.

Miljöpolicy

Gränsbo Potatis AB har antagit följande miljöpolicy för verksamheten:

  • Vi arbetar för att minska miljöbelastningen genom att våra produktionsmetoder skall kännetecknas av ett miljötänkande.
  • Eftersträva så högt utbyte från råvara till färdig produkt som möjligt.
  • Minimera förbrukningen av miljöbelastande insatsmedel.
  • Vara riskmedvetna vid alla miljöbelastande moment i vår produktion samt att gällande lagstiftning följs.
  • Engagera och utbilda alla medarbetare för att minimera vår miljöpåverkan.
  • Arbeta med ständiga förbättringar och vidmakthålla en varaktig utveckling av vårt miljötänkande.

Kvalitetspolicy

Vi på Gränsbo Potatis AB verkar för att alltid hålla en hög och jämn kvalitet på våra produkter, samt att alltid hålla en hög servicenivå. Nöjda kunder är en ledstjärna.

All personal ska aktivt arbeta för att upprätthålla vår kvalitetspolicy och utveckla vårt kvalitetssäkringssystem.